Ceník

Níže jsou uvedeny ceny výkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami:

Výpis ze zdravotní dokumentace 150Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání 300 Kč
Vstupní, mimořádná a periodická prohlídka na žádost zaměstnavatele 400 Kč
Vyhláška elektro 50/70, svářečský průkaz – posouzení zdrav. způsobilosti 300 Kč
Lékařský posudek k vystavení řidičského průkazu – nový, či po vybodování 400 Kč
Periodická prohlídka ŘP, ev. rozšíření již platného ŘP o další skupinu 200 Kč
Lékařský posudek k vystavení zbrojního průkazu 400 Kč
Lékařský posudek k prodloužení zbrojního průkazu 300 Kč
Tiskopisy pro komerční pojišťovny 250 Kč
Vyjádření lékaře k žádosti do domova pro seniory a dalších soc. zařízení 150 Kč
Lékařský posudek na přihlášku na SŠ, VŠ, tábor apod 100 Kč
Aplikace nadstandardního očkování 150 Kč
Ošetření pacienta bez platného pojištění (samoplátci) 200 Kč